โครงการค่ายดาราศาสตร์ ครั้งที่ 25 ประจำปีการศึกษา 2560 โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม

By |2020-08-18T05:39:54+07:00February 10, 2019|ข่าวสารนักเรียน|

วันเสาร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมโครงการค่ายดาราศาสตร์ ครั้งที่ 25 ประจำปีการศึกษา 2560 [...]