โครงการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมดนตรีและนาฏศิลป์ไทย ณ เมืองลั่วหยาง มณฑลเหอหนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน

By |2020-01-02T17:20:28+07:00April 16, 2018|ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวสารนักเรียน|

ช่วงปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 8 – 12 เมษายน พ.ศ. 2561 โครงการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมดนตรีและนาฏศิลป์ไทย [...]