โครงการสัมมนาเจ้าหน้าที่สายปฏิบัติการและเจ้าหน้าที่บริการทั่วไป โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม ปี 2561

By |2020-01-02T18:20:14+07:00April 24, 2018|ข่าวสารบุคลากร|

วันที่ 20 – 22 เมษายน 2561 ทางโรงเรียนได้จัดกิจกรรมโครงการสัมมนาเจ้าหน้าที่สายปฏิบัติการและเจ้าหน้าที่บริการทั่วไป หน่วยอาคาร สถานที่ฯ และหน่วยโภชนาการ [...]