คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาจากสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา จังหวัดนครปฐม (รุ่นที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561) เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานทางการจัดการศึกษา

By |2020-01-03T08:33:07+07:00May 23, 2018|ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวสารบุคลากร|

คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาจากสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากร ทางการศึกษา (รุ่น 1/2561) เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานทางการจัดการศึกษา Teachers and staff [...]

คณะนักเรียนและคณาจารย์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม เดินทางไปทัศนศึกษา ณ สวนสามพรานริเวอร์ไซต์ จังหวัดนครปฐม

By |2020-08-18T05:38:05+07:00February 26, 2018|ข่าวสารนักเรียน|

ป.1 ทัศนศึกษาสวนสามพราน นครปฐม (สัปดาห์แสนสนุก สุขหรรษา) Primary 1 students' field trip [...]

Go to Top