ขอแสดงความยินดี นักเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายประถม ที่ได้รับรางวัล เด็กและเยาวชนดีเด่นที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ จากกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2563 (มีภาพถ่าย ณ ทำเนียบรัฐบาล ด้านใน)

By |2020-04-24T04:23:08+07:00April 22, 2020|ความภูมิใจสาธิตจุฬาฯ|

ท่านสามารถ Download ภาพถ่ายได้ด้วยการ Click ที่ภาพ