งานแถลงข่าว “โครงการวิจัยและพัฒนาแบบทดสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ตามกรอบมาตรฐานอ้างอิงสากลยุโรป (CEFR)”

By |2020-01-01T13:34:15+07:00March 2, 2018|ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวสารบุคลากร|

วันศุกร์ที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2561 โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม จัดงานแถลงข่าว “โครงการวิจัยและพัฒนาแบบทดสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 [...]