กิจกรรม “รับเพื่อนพ้อง พี่น้อง ป.1” สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561

By |2020-08-18T05:39:03+07:00June 9, 2018|ข่าวสารนักเรียน|

วันเสาร์ที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2561 โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม ร่วมกับสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสาธิตจุฬาฯ จัดกิจกรรม “รับเพื่อนพ้อง [...]