การบรรยาย “เลี้ยงลูกอย่างไร ให้เป็นผู้ใหญ่ที่ดีในอนาคต” โดยผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาเด็กและครอบครัว

By |2020-01-05T15:14:45+07:00June 8, 2018|ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวสารนักเรียน, ข่าวสารบุคลากร|

วันศุกร์ที่ 8 มิถุนายน พ.ศ.2561 ฝ่ายแนะแนว โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม จัดการบรรยายให้ความรู้แก่คณาจารย์และผู้ปกครองที่สนใจ เรื่อง “เลี้ยงลูกอย่างไร [...]