การจัดสอบการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม ปีการศึกษา 2561

By |2020-01-01T15:36:16+07:00March 21, 2018|ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวสารนักเรียน|

วันพุธที่ 21 มีนาคม พ.ศ.2561 โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม ดำเนินการจัดสอบการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม [...]