วันจันทร์ที่ 4 กันยายน 2566 อาจารย์ศรียา เนตรน้อย ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม และรองคณบดีคณะครุศาสตร์ เข้ารับโล่รางวัลประกาศเกียรติคุณ โรงเรียนที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2565 สูงสุด วิชาคณิตศาสตร์ จาก ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย (องคมนตรี) ในงานครบรอบ 18 ปี ของการจัดตั้ง สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สทศ. ณ ห้อง Mayfair Ballroom A โรงแรม เดอะ เบอเคลียร์ ประตูน้ำ กรุงเทพฯ