โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม
ขอแสดงความยินดีกับ
 
ด.ญ. พรปวีณ์ ชูทรัพย์
นักเรียนที่สอบได้คะแนนสูงสุดอันดับที่ 1 ของภาคกลาง
วิชาคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษาตอนต้น
จากการแข่งขันสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช.)
ประจำปีพุทธศักราช 2563
 
เป็นการสอบวัดทักษะความรู้วิชาการของนักเรียนทั่วประเทศ ตั้งแต่ระดับประถมศึกษาตอนต้น ถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ และประเมินความฉลาดทางด้านวิชาการของนักเรียนและโรงเรียน ซึ่งทีผู้เข้าร่วมสอบทั่วประเทศรวมกว่า 6,000 คน จัดโดยสำนักงานโครงการสอบวัดทักษาะวิชาการระดับชาติ (สวช.) : National Academic Test Program (NAT)
* รางวัลคะแนนสูงสุดของภาคในแต่ละวิชาและแต่ละระดับจะได้รับเหรียญรางวัลทางวิชาการ ประกาศนียบัตร และทุนการศึกษา 1,000 บาท*
 
สามารถตรวจสอบใบประกาศผลการแข่งขัน สวช. ปี 2563 ระดับภาคได้ที่ลิงก์นี้ https://bit.ly/3s33xCp