กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ประวัติศาสตร์ หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม

ขอเชิญพบกับกิจกรรมวันลอยกระทงสืบสานประเพณีไทย ในวันจันทร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2566 มาราวมกัน “ลอยกระทงแบบเวียนเพื่อลดปริมาณขยะที่จะส่งผลกระทบต่อแหล่งน้ำ และเพื่อช่วยประหยัดทรัพยากร

นอกจากนี้ยังจัดให้มีกิจกรรมสนุกกับซุ้มเกมและสอยดาว พร้อมทั้งเปิดร้านจำหน่ายอาหารให้ทุกท่านเลือกซื้อเพลินจิตเพลินใจ

🌕 ลอยกระทง เริ่มเวลา 08.40 น. (เฉพาะนักเรียน)
     ผู้ปกครองลอยกระทง เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป
🌖 สอยดาว เกม และจำหน่ายสินค้า เริ่มเวลา 15.00 น.
🌗 เปิดจำหน่ายคูปองกิจกรรมสอยดาว ราคาใบละ 20 บาท ที่บริเวณชั้นล่างอาคาร ๕๐ ปี สาธิตจุฬาฯ

เปิดจำหน่ายคูปองกิจกรรมสอยดาว  ราคาใบละ 20 บาท ที่บริเวณชั้นล่างอาคาร ๕๐ ปี สาธิตจุฬาฯ

🥰 ขอเชิญชวนทุกท่านแต่งกายชุดผ้าไทยมาร่วมกิจกรรม 🥰
แล้วมาพบกันที่บริเวณสนาม 3 ชั้นล่างอาคารบริหารฯ ชั้นล่างอาคาร ๕๐ ปีฯ

อย่าลืม!! เตรียมถุงผ้ามาใส่ของรางวัลด้วยนะ