ตารางสอบภาคปลาย ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2563

By |2021-03-04T08:09:48+00:00February 4, 2021|เรื่องแจ้งจากฝ่ายหลักสูตรและการสอน|

-ตารางสอบภาคปลาย ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 https://drive.google.com/file/P1 -ตารางสอบภาคปลาย ครั้งที่ [...]

โรงเรียนขอความร่วมมือจากท่าน โปรดตอบแบบสำรวจการมาเรียนที่โรงเรียนและประเมินความเสี่ยงโรค COVID-19 เพื่อเก็บเป็นข้อมูลของโรงเรียน

By |2021-06-04T03:21:46+00:00February 2, 2021|เรื่องแจ้งจากฝ่ายหลักสูตรและการสอน|

เรียน ท่านผู้ปกครอง โรงเรียนขอความร่วมมือจากท่านโปรดตอบแบบสำรวจการมาเรียนที่โรงเรียนและประเมินความเสี่ยงโรค COVID-19 เพื่อเก็บเป็นข้อมูลของโรงเรียน ทั้งนี้ ข้อมูลจะถูกเก็บรักษาเป็นความลับ และโรงเรียนขอขอบคุณท่านที่ให้ความร่วมมือมา ณ โอกาสนี้ [...]

การคัดเลือกนักเรียนหลักสูตร Chulalongkorn University Demonstration Elementaryลักสูตร Chulalongkorn University Demonstration Elementary School English Programe ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2561

By |2020-01-01T10:28:23+00:00February 14, 2018|ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวสารนักเรียน, เรื่องแจ้งจากฝ่ายหลักสูตรและการสอน|

การคัดเลือกนักเรียนหลักสูตร Chulalongkorn University Demonstration Elementary School English Programe ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 [...]

Go to Top