การปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับอนุบาล 1 – 3 ปีการศึกษา 2564

By |2021-06-16T12:00:12+00:00June 12, 2021|เรื่องแจ้งจากฝ่ายหลักสูตรและการสอน|

  การปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับอนุบาล 1 - 3 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม วันพุธที่ [...]

แจ้งการตรวจสอบรายชื่อนักเรียนและห้องเรียน ประจำปีการศึกษา 2564

By |2021-06-23T07:25:28+00:00May 22, 2021|เรื่องแจ้งจากฝ่ายหลักสูตรและการสอน|

ผู้ปกครองและนักเรียนสามารถตรวจสอบรายชื่อนักเรียนและห้องเรียน ประจำปีการศึกษา 2564 ได้ตั้งแต่วันอังคารที่ 25 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00 น. [...]

การตอบแบบสอบเพื่อนำมาใช้สำหรับการเรียนภาษาอังกฤษ บริติช เคานซิล (British Council) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

By |2021-10-10T22:58:57+00:00May 13, 2021|เรื่องแจ้งจากฝ่ายหลักสูตรและการสอน|

เรียน ผู้ปกครองนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ในปัจจุบันได้ส่งผลกระทบต่อการบริหารจัดการหลักสูตรและเกิดข้อจำกัด ในการติดต่อสื่อสารเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนรู้ระหว่างคณาจารย์ของบริติชเคานซิล กับนักเรียนและผู้ปกครอง [...]

ยกเลิกการจัดสอบพื้นฐานความรู้นักเรียน ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม ปีการศึกษา 2564

By |2021-10-10T22:59:11+00:00May 12, 2021|เรื่องแจ้งจากฝ่ายหลักสูตรและการสอน|

ยกเลิกการจัดสอบพื้นฐานความรู้นักเรียน ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม ปีการศึกษา 2564

ประกาศผลคะแนนประเมินความพร้อม (เฉพาะผู้ไม่ผ่านการคัดเลือก) ในการรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564

By |2021-10-10T22:59:27+00:00May 11, 2021|เรื่องแจ้งจากฝ่ายหลักสูตรและการสอน|

ประกาศผลคะแนนประเมินความพร้อม (เฉพาะผู้ไม่ผ่านการคัดเลือก) ในการรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ทางเว็บไซต์ https://registercude.atc.chula.ac.th/ โดยผู้ปกครองสามารถ Login [...]

ประกาศ ขยายเวลาการประเมินผลและแสดงความเห็นในสมุดรายงานผลการพัฒนาผู้เรียนรายบุคคล (สมุดพก) ปีการศึกษา 2563 ภายในวันที่ 7 พ.ค. 2564

By |2021-06-04T03:26:18+00:00May 4, 2021|เรื่องแจ้งจากฝ่ายหลักสูตรและการสอน|

  Link CUD Smart School https://cud.onsmart.school/login

ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนหลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ Chulalongkorn University Demonstration English Program ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2564 (ประกาศ ณ วันที่ 8 เมษายน 2564)

By |2021-06-04T03:20:41+00:00April 8, 2021|เรื่องแจ้งจากฝ่ายหลักสูตรและการสอน|

ขอความร่วมมือท่านผู้ปกครองตอบแบบสำรวจคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ป.1 – 6 ปีการศึกษา 2563 ในความดูแลของท่าน

By |2021-06-04T03:24:10+00:00March 25, 2021|เรื่องแจ้งจากฝ่ายหลักสูตรและการสอน|

ขอความร่วมมือท่านผู้ปกครอง ตอบแบบสำรวจคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 ปีการศึกษา 2563 จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการและขอขอบพระคุณในความร่วมมือ   [...]

ประกาศสำหรับนักเรียนป.5-ป.6 ให้ลงเรียนวิชาเลือกเสรีออนไลน์ผ่านระบบ CUD Smart School ได้ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 22 ก.พ.2564 เป็นต้นไป

By |2021-02-21T10:25:55+00:00February 19, 2021|ประกาศสำคัญ, เรื่องแจ้งจากฝ่ายหลักสูตรและการสอน|

ประกาศสำหรับนักเรียนป.5-ป.6 ให้ลงเรียนวิชาเลือกเสรีออนไลน์ผ่านระบบCUD Smart School ได้ตั้งแต่วันจันทร์ที่22 ก.พ.2564 โดยดูวิธีการลงทะเบียนตามคลิปแนะนำวิธีการเรียนด้านล่าง   https://youtu.be/tDujdE4jUk0

ตารางสอบประจำภาคปลายครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2563 สำหรับนักเรียนกลุ่มที่ 2

By |2021-03-06T03:14:26+00:00February 19, 2021|เรื่องแจ้งจากฝ่ายหลักสูตรและการสอน|

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 https://drive.google.com/file/d/P1S2(PDF) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 https://drive.google.com/file/d/P2S2(PDF) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 https://drive.google.com/file/d/P3S2(PDF) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ [...]

Go to Top