คณะผู้บริหาร อาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา จาก Ministry of Education Singapore และคณะครุศาตร์ จุฬาฯ เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานโรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายประถม (23/02/66)

By |2023-02-27T11:18:50+07:00February 23, 2023|ข่าวกิจกรรมนักเรียน, เรื่องแจ้งจากฝ่ายวิรัชกิจและกิจการพิเศษ|

วันพฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 ฝ่ายวิรัชกิจและกิจการพิเศษ ต้อนรับคณะผู้บริหาร อาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา จาก Ministry of [...]

กิจกรรมความภูมิใจสาธิตจุฬาฯ ประจำปีการศึกษา 2565 จัดโดยฝ่ายวิรัชกิจและกิจการพิเศษ โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม (22/02/66)

By |2023-02-27T11:18:59+07:00February 23, 2023|ข่าวกิจกรรมนักเรียน, เรื่องแจ้งจากฝ่ายวิรัชกิจและกิจการพิเศษ|

คณาจารย์และนักศึกษาจากคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม (06/02/66)

By |2023-02-27T11:20:09+07:00February 6, 2023|ข่าวกิจกรรมนักเรียน, เรื่องแจ้งจากฝ่ายวิรัชกิจและกิจการพิเศษ|

คณะครูโรงเรียนสังกัดกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนฯ เข้าศึกษาดูงานและสังเกตการสอนแบบมีส่วนร่วมรายวิชาภาษาไทย โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม (30/01/66)

By |2023-02-27T11:21:22+07:00February 1, 2023|ข่าวกิจกรรมนักเรียน, เรื่องแจ้งจากฝ่ายวิรัชกิจและกิจการพิเศษ|

วันที่ 30 ม.ค. 2566  คณะครูโรงเรียนสังกัดกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนในโครงการที่ปรึกษาทางวิชาการเพื่อสนองแนวพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในการส่งเสริมทักษะการอ่านออกเขียนได้ ของนักเรียนสังกัดโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน [...]

ขอเชิญชวนทุกท่านรับชมการถ่ายทอดสดรายการศุกร์สโมสร ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ตอน “ศุกร์สโมสรวาไรตี้ คิด(ส์) SHOW”

By |2021-10-28T08:40:48+07:00October 28, 2021|เรื่องแจ้งจากฝ่ายวิรัชกิจและกิจการพิเศษ|

ฝ่ายวิรัชกิจและกิจการพิเศษ โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายประถม ขอเชิญชวน นักเรียน คณาจารย์ บุคลากร นิสิต และผู้ปกครองทุกท่าน รับชมการถ่ายทอดสดรายการศุกร์สโมสร [...]

ขอเชิญชวนนักเรียนที่สนใจแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมในโครงการโรงเรียนพี่น้อง Sister Schools ร่วมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมทางด้านดนตรี ในบทเพลง “ซากุระ”

By |2021-10-10T22:45:33+07:00August 30, 2021|เรื่องแจ้งจากฝ่ายวิรัชกิจและกิจการพิเศษ|

ฝ่ายวิรัชกิจและกิจการพิเศษ ขอเชิญชวนนักเรียนที่สนใจแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมในโครงการโรงเรียนพี่น้อง Sister Schools ร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมด้านดนตรี (Music Exchange) ในบทเพลง ซากุระ โดยเปิดรับสมัครนักเรียนระดับชั้น [...]

Go to Top