แนะนำการใช้เมนู “ปฏิทินโรงเรียน” ในระบบ CUD Smart School

By |2021-10-10T22:54:04+07:00June 29, 2021|ข่าวประชาสัมพันธ์, ประกาศสำคัญ|

แนะนำการใช้เมนู "ปฏิทินโรงเรียน" ในระบบ CUD Smart School เพื่อให้นักเรียนเรียนออนไลน์ได้สะดวกยิ่งขึ้น จัดทำโดย หน่วยเครือข่ายและสารสนเทศ   [...]

แผนยุทธศาสตร์โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม พ.ศ. 2564-2567

By |2021-10-10T22:54:27+07:00June 28, 2021|ข่าวประชาสัมพันธ์, ประกาศสำคัญ|

คลิกที่นี่ !! เพื่ออ่านหรือดาวน์โหลดแผนยุทธศาสตร์ฯ พ.ศ.2564-2567 (ฉบับสมบูรณ์)

ประกาศสำหรับนักเรียนป.5-ป.6 ให้ลงเรียนวิชาเลือกเสรีออนไลน์ผ่านระบบ CUD Smart School ได้ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 22 ก.พ.2564 เป็นต้นไป

By |2021-02-21T10:25:55+07:00February 19, 2021|ประกาศสำคัญ, เรื่องแจ้งจากฝ่ายหลักสูตรและการสอน|

ประกาศสำหรับนักเรียนป.5-ป.6 ให้ลงเรียนวิชาเลือกเสรีออนไลน์ผ่านระบบCUD Smart School ได้ตั้งแต่วันจันทร์ที่22 ก.พ.2564 โดยดูวิธีการลงทะเบียนตามคลิปแนะนำวิธีการเรียนด้านล่าง   https://youtu.be/tDujdE4jUk0

Go to Top