ผู้ปกครองสามารถรับชมรายการคุยกับคุณครู (วิชาพิเศษ) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 ปีการศึกษา 2564 แบบย้อนหลังได้ที่ YouTube Channel ของโรงเรียน

By |2021-10-12T03:19:06+07:00October 6, 2021|คุยกับครู, คุยกับครู-ป1, คุยกับครู-ป2, คุยกับครู-ป3, คุยกับครู-ป4, คุยกับครู-ป5, คุยกับครู-ป6|

เรียน ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม ผู้ปกครองสามารถรับชม รายการคุยกับคุณครู (วิชาพิเศษ) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 [...]