นักเรียนสาธิตจุฬาฯ คว้ารางวัล 2 เหรียญทอง 1 เหรียญเงิน และ 2 รางวัล SPECIAL AWARD จากการเข้าร่วมประกวดผลงานนวัตกรรมระดับนานาชาติ รายการ The 37 World Genius Convention & Education Expo 2023 ระหว่างวันที่ 16 – 19 พฤษภาคม 2566 ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น

By |2023-05-29T16:14:03+07:00May 29, 2023|ความภูมิใจสาธิตจุฬาฯ|

นักเรียนสาธิตจุฬาฯ คว้ารางวัล 2 เหรียญทอง 1 เหรียญเงิน และ 2 รางวัล SPECIAL [...]

ดาวเด่นเดือนมกราคม 2566 (ข้อมูลบันทึกใน Google Form ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 – 31 มกราคม 2566)

By |2023-08-18T09:46:49+07:00March 2, 2023|ความภูมิใจสาธิตจุฬาฯ|

ดาวเด่นเดือนมกราคม 2566  (ข้อมูลบันทึกใน Google Form ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 - [...]

ดาวเด่นเดือนธันวาคม 2565 (ข้อมูลบันทึกใน Google Form ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2565 – 31 ธันวาคม 2565)

By |2023-08-18T09:47:07+07:00March 2, 2023|ความภูมิใจสาธิตจุฬาฯ|

ดาวเด่นเดือนธันวาคม 2565  (ข้อมูลบันทึกใน Google Form ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2565 - [...]

ดาวเด่นเดือนพฤศจิกายน 2565 (ข้อมูลบันทึกใน Google Form ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 – 30 พฤศจิกายน 2565)

By |2023-08-18T09:47:23+07:00March 2, 2023|ความภูมิใจสาธิตจุฬาฯ|

ดาวเด่นเดือนพฤศจิกายน 2565  (ข้อมูลบันทึกใน Google Form ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 - [...]

ดาวเด่นเดือนตุลาคม 2565 (ข้อมูลบันทึกใน Google Form ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 – 31 ตุลาคม 2565)

By |2023-08-18T09:47:44+07:00March 2, 2023|ความภูมิใจสาธิตจุฬาฯ|

ดาวเด่นเดือนตุลาคม 2565  (ข้อมูลบันทึกใน Google Form ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 - [...]

ดาวเด่นเดือนกันยายน 2565 (ข้อมูลบันทึกใน Google Form ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2565 – 30 กันยายน 2565)

By |2023-08-18T09:47:54+07:00March 2, 2023|ความภูมิใจสาธิตจุฬาฯ|

ดาวเด่นเดือนกันยายน 2565  (ข้อมูลบันทึกใน Google Form ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2565 - [...]

ดาวเด่นเดือนสิงหาคม 2565 (ข้อมูลบันทึกใน Google Form ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2565 – 31 สิงหาคม 2565)

By |2023-08-18T09:48:08+07:00March 2, 2023|ความภูมิใจสาธิตจุฬาฯ|

ดาวเด่นเดือนสิงหาคม 2565  (ข้อมูลบันทึกใน Google Form ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2565 - [...]

ดาวเด่นเดือนกรกฎาคม 2565 (ข้อมูลบันทึกใน Google Form ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 – 31 กรกฎาคม 2565)

By |2023-08-18T09:48:42+07:00March 2, 2023|ความภูมิใจสาธิตจุฬาฯ|

ดาวเด่นเดือนกรกฎาคม 2565  (ข้อมูลบันทึกใน Google Form ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 - [...]

ดาวเด่นเดือนมิถุนายน 2565 (ข้อมูลบันทึกใน Google Form ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2565 – 30 มิถุนายน 2565)

By |2023-08-18T09:48:53+07:00March 2, 2023|ความภูมิใจสาธิตจุฬาฯ|

ดาวเด่นเดือนมิถุนายน 2565  (ข้อมูลบันทึกใน Google Form ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2565 - [...]

Go to Top