ผู้บริหารและบุคลากรโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม มอบอาหารกล่องแด่บุคลากรทางการแพทย์และจิตอาสา ณ สำนักงานโรงพยาบาลสนาม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (10/06/64)

By |2021-10-10T22:57:26+07:00June 10, 2021|ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวสารบุคลากร|

วันพฤหัสบดีที่ 10 มิถุนายน 2564 รองศาสตราจารย์พัชรี วรจรัสรังสี (ผู้อำนวยการโรงเรียน) อาจารย์ศรียา เนตรน้อย (รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร) [...]