โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายประถม รับมอบโล่เกียรติคุณ “โรงเรียนแบบอย่างการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ให้นักเรียนมีจิตสาธารณะช่วยเหลือสังคม” พร้อมเกียรติบัตร จากมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย

By |2021-10-10T23:04:10+07:00March 11, 2021|ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวสารนักเรียน|

วันพฤหัสบดีที่ 11 มีนาคม 2564 รองศาสตราจารย์พัชรี วรจรัสรังสี ผู้อำนวยการโรงเรียนและตัวแทนนักเรียน โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม รับมอบโล่เกียรติคุณ [...]

การทำความสะอาดโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม ต้อนรับการเปิดเรียน ภาคปลาย ปีการศึกษา 2563 (3-4/02/64)

By |2021-10-10T23:06:39+07:00February 5, 2021|ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวสารนักเรียน|

Welcome Back to CUD! วันจันทร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม [...]

Go to Top