โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม
ขอแสดงความยินดีกับนักกีฬาฟุตบอล
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม
🏆 ได้รับรางวัลชนะเลิศ 🏆
จากการแข่งขันฟุตบอล รายการ “3 เส้า KUS สานสัมพันธ์”
ระหว่างวันที่ 4 – 9 กันยายน 2566
ณ สนามฟุตบอล โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์