โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร นักเรียน และผู้ปกครอง ร่วมพิธีตักบาตรเพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศล และพิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสมหามงคลวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง (12 สิงหาคม 2565)
 
วันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม 2565
ณ บริเวณสนาม 2 และ สนาม 3
ดังรายละเอียดตามกำหนดการ
 
💙 ขอความร่วมมือคณาจารย์และบุคลากรแต่งกายด้วยชุดผ้าไทย หรือชุดสุภาพโทนสีฟ้า เพื่อเข้าร่วมพิธีดังกล่าว 💙
 
ทั้งนี้โรงเรียนนมัสการนิมนต์พระสงฆ์ จำนวน 5 รูป จากวัดบรมนิวาสราชวรวิหาร มารับบิณฑบาต โดยกำหนดเริ่มกิจกรรมตั้งแต่เวลา 07.00 น. เพื่อเป็นการรักษาสุขอนามัยตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคโควิด-19 ทางโรงเรียนจึงจัดปิ่นโตภัตตาหารให้พระคุณเจ้าฉันเมื่อกลับถึงวัด