เรียน ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม
เรื่อง การรับใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ปีการศึกษา 2565
 
ผู้ปกครองสามารถพิมพ์ใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ปีการศึกษา 2565 ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ได้ที่ระบบ CUD Smart School โดย Login เข้าระบบด้วยบัญชีของผู้ปกครอง ได้ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 30 พฤษภาคม 2565 เป็นต้นไป
 
หากพบปัญหาสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หน่วยการเงินและบัญชี ชั้น M อาคาร ๕๐ ปี สาธิตจุฬาฯ ในวันและเวลาทำการ โทรศัพท์ 02-218-2785
 
📌 ขั้นตอนการพิมพ์ใบเสร็จรับเงินในระบบ CUD Smart School
Scan QR Code หรือคลิกที่ลิงก์นี้ https://bit.ly/3MGn03k
 
📌 ประกาศอัตราและข้อกำหนดเกี่ยวกับการชำระค่าธรรมเนียม
Scan QR Code หรือคลิกที่ลิงก์นี้ https://bit.ly/3wB0EdH
 
เข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียน