วันอังคารที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 คณะนักเรียนจำนวน 18 คน และอาจารย์ 2 ท่าน ในโครงการโรงเรียนพี่น้อง (Sister Schools) สาธิตจุฬาฯ ฝ่ายประถม ร่วมกับ Remuera Primary School และ Glen Eden Intermediate School ประเทศนิวซีแลนด์ ปีการศึกษา 2560 (รุ่นที่ 7) พร้อมกับคณะอาจารย์สาธิตจุฬาฯ อีก 4 ท่าน เดินทางไปเข้าเยี่ยมคารวะ ฯพณฯ เอกอัครราชทูตนิวซีแลนด์ ประจำประเทศไทย ก่อนเดินทางไปเข้าชั้นเรียนและร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ณ โรงเรียนระดับประถมศึกษา ที่เมืองโอ๊คแลนด์ (Auckland) ประเทศนิวซีแลนด์ ระหว่างวันที่ 6 มีนาคม 1 เมษายน 2561