ในช่วงปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2560 โครงการส่งเสริมเด็กที่มีความสามารถพิเศษ โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม ได้นำคณะนักเรียนจำนวน 17 คน พร้อมอาจารย์ผู้ดูแล 2 ท่าน เข้าร่วมกิจกรรมกับนักเรียนต่างชาติในกิจกรรม Summer Course ณ Millfield School และ Weymouth College ซึ่งเป็นโรงเรียนที่มีชื่อเสียงในด้านการจัดกิจกรรมช่วงภาคฤดูร้อนของประเทศอังกฤษ โดย ณ ที่นี้นักเรียนได้เพิ่มพูนความรู้ด้านภาษาอังกฤษกับอาจารย์เจ้าภาษา และได้ฝึกใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันกับ Host Family และเพื่อนร่วมชั้นเรียน อีกทั้งยังได้ทำกิจกรรมเสริมสร้างประสบการณ์ต่างๆ อาทิเช่น ฟุตบอล ซอฟท์บอล ว่ายน้ำ ขี่ม้า กอล์ฟ ทำอาหาร และงานศิลปะ

ทั้งนี้ยังได้ไปทัศนศึกษายังสถานที่สำคัญต่างๆ ในประเทศอังกฤษ เพื่อเปิดประสบการณ์ใหม่ๆ ให้กับนักเรียน การเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ได้เพิ่มพูนประสบการณ์ด้านภาษาอังกฤษ และเปิดโลกกว้างให้กับนักเรียนเป็นอย่างมาก ที่สำคัญยังเป็นการเผยแพร่วัฒนธรรมไทยให้กับชาวต่างชาติ ผ่านรอยยิ้ม มารยาท การไหว้ และการแสดงรำวง อันเป็นเอกลักษณ์ไทยที่งดงาม