เรื่องแจ้งจากฝ่ายวิรัชกิจและกิจการพิเศษ

ข่าวล่าสุด

ขอเชิญชวนนักเรียนที่สนใจแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมในโครงการโรงเรียนพี่น้อง Sister Schools ร่วมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมทางด้านดนตรี ในบทเพลง “ซากุระ”

ฝ่ายวิรัชกิจและกิจการพิเศษ ขอเชิญชวนนักเรียนที่สนใจแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมในโครงการโรงเรียนพี่น้อง Sister Schools ร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมด้านดนตรี (Music Exchange) ในบทเพลง ซากุระ โดยเปิดรับสมัครนักเรียนระดับชั้น ป.3-6 ที่มีความสามารถด้านต่างๆ อาทิเช่น การขับร้อง เปียโน เมโลเดียน ขลุ่ยรีคอร์ดเดอร์ Body Percussion (เลือกสมัครได้เพียงประเภทเดียวเท่านั้น ! ) วิธีการสมัครและศึกษาตัวอย่างโน๊ตดนตรี สามารถศึกษาได้จากการสแกน QR Code...

ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้สมัครเข้าร่วมกิจกรรมวาดภาพศิลปะงานเทศกาลโคมไฟในโครงการโรงเรียนพี่น้อง (Sister Schools) ร่วมกับ เมืองโคเกะ ประเทศญี่ปุ่น

เรียน ผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 ตามที่ท่านลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมวาดภาพศิลปะงานเทศกาลโคมไฟในโครงการโรงเรียนพี่น้อง (Sister Schools) ร่วมกับ เมืองโคเกะ ประเทศญี่ปุ่น ทางระบบออนไลน์ ฝ่ายวิรัชกิจและกิจการพิเศษ โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม จึงขอเชิญนักเรียนและผู้ปกครองในรายชื่อเข้าร่วมประชุมออนไลน์ เพื่อรับฟังรายละเอียดและข้อชี้แจงต่างๆ ของโครงการฯ ผ่านโปรแกรม Zoom โดยโรงเรียนส่งลิงก์การประชุมให้ท่านทางอีเมล (E-mail) ที่กรอกในแบบฟอร์มการสมัคร ทั้งนี้โปรดตรวจเช็คอีเมลหรืออีเมลขยะของท่าน หากไม่ได้รับโปรดติดต่อกลับทาง...