โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม ขอแสดงความยินดีกับนักกีฬาหมากกระดาน โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม
ที่ได้รับรางวัล 2 เหรียญทอง 2 เหรียญเงิน และ 2 เหรียญทองแดง จากการแข่งขันกีฬาหมากล้อม หมากรุกไทย หมากรุกสากล รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี ในรายการแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียน กรมพลศึกษา ประจำปี 2566
วันที่ 26 มิถุนายน 2566 ณ อาคารกีฬานิมิบุตร โดยมีรายละเอียดดังนี้
🥇 รางวัลเหรียญทอง กีฬาหมากล้อม ประเภทคู่ผสม
1. เด็กชายณัฐพัชร์ เตชะกิจขจร ป.4/3
2. เด็กหญิงปิ่นประภา ชัยมณี ป.4/7
🥇 รางวัลเหรียญทอง กีฬาหมากรุกสากล ประเภททีมชาย
1. เด็กชายธรรศ ทิพยดำรงกุล ป.5/7
2. เด็กชายปวีณ์กร ศรีรัตนวงศ์ ป.5/4
3. เด็กชายปริน จันทองจีน ป.3/4
🥈 รางวัลเหรียญเงิน กีฬาหมากล้อม ประเภทคู่ชาย
1. เด็กชายรฐนนท์ รุ่งแจ้ง ป.5/1
2. เด็กชายธนภณ ยมจินดา ป.5/5
🥈 รางวัลเหรียญเงิน กีฬาหมากล้อม ประเภททีมชาย
1. เด็กชายฐกร บุญเกษมสุขธวัช ป.6/4
2. เด็กชายพัสทัศน์ สินธพสิริพร ป.4/3
3. เด็กชายชิรปวิช สารสอน ป.4/4
🥉 รางวัลเหรียญทองแดง กีฬาหมากรุกไทย ประเภทชายเดี่ยว
1. เด็กชายปัณณฑัต อิฐงาม ป.6/6
🥉  รางวัลเหรียญทองแดง กีฬาหมากรุกสากล ประเภทคู่ชาย
1. เด็กชายคุณัชญ์ สุขเจริญยิ่งยง ป.5/4
2. เด็กชายณภัทร เหลืองวรานันท์ ป.5/2