ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนสาธิตจุฬาฯ ที่สามารถคว้ารางวัล 3 เหรียญทอง 6 เหรียญเงิน จากการเข้าร่วมประกวดในเวทีนานาชาติ 2021 Japan Design,Idea and Invention Expo (JDIE 2021) ระหว่างวันที่ 18-20 สิงหาคม 2564 ณ เมืองเกียวโต ประเทศญี่ปุ่น ในรูปแบบออนไลน์ โดยได้รับรางวัลดังนี้

รางวัลเหรียญทอง
1.ชื่อผลงาน Mutivate (Muscle and movement Stimulation Versatility Tool – for Elderty
นวัตกร

 • ด.ช. ธิปก ตั้งศิริพัฒน์
 • ด.ญ. จิรัชญา เหมธัญช์โรจน์
 • ด.ช. ศิรณัฎฐ์ โตวิกกัย
 • ด.ช. ณัฐธรรม โอสรประสพ
 • ด.ช. ญาณวัฒน์ โตวิกกัย

2.ชื่อผลงาน iMedicare Solution
นวัตกร

 • ด.ญ. ทิตชญา มั่นคง
 • ด.ญ. นภัสนันท์ สุเมธพิมลชัย

3.ชื่อผลงาน FunPlosion – Smart Bathroom in the New Normal !
นวัตกร

 • ด.ญ. ปราณรัก บ่ายคล้อย
 • ด.ญ. ภารวี หนองหารพิทักษ์
 • ด.ช. ภูริชา หนองหารพิทักษ์
 • ด.ช. กวีวัธน์ ศานติวรพงษ์
 • ด.ช. ญาณวัฒน์ กฤษดาธานนท์

รางวัลเหรียญเงิน
1.ชื่อผลงาน 3in1 Travel Toothbrush
นวัตกร

 • ด.ญ. พริมลักษณ์ บวรวาณิชย์
 • ด.ช. ทศ บวรวาณิชย์
 • ด.ช. ปวริศร์ ตันตระรัตนะ

2.ชื่อผลงาน Travel Potty
นวัตกร

 • ด.ช.วิน บุญญานุสาสน์
 • ด.ญ.สลิล บุญญานุสาสน์
 • ด.ญ.บุญญาดา แสงมณี
 • ด.ช.ปรมิศวร์ แสงมณี

3.ชื่อผลงาน Effervescent Dispenser
นวัตกร

 • ด.ญ. บุญญาดา แสงมณี
 • ด.ช. ปรมิศวร์ แสงมณี
 • ด.ช. วิน บุญญานุสาสน์
 • ด.ญ. สลัส บุญญานุสาสน์

4.ชื่อผลงาน Kid Plearn (Kid Play & Learn)
นวัตกร

 • ด.ช. ธิปก ตั้งศิริพัฒน์
 • ด.ญ. จิรัชญา เหมธัญช์โรจน์
 • ด.ช. ศิรณัฎฐ์ โตวิกกัย
 • ด.ช. ณัฐธรรม โอสรประสพ
 • ด.ญ. ณัฏฏาศิริ โตวิกกัย

5.ชื่อผลงาน MIY Coloring
นวัตกร

 • ด.ญ. ปิยสรณี วินะยานุวัติคุณ
 • ด.ญ. ชญาภา ศรีวรวิไล
 • ด.ญ. ปริญ อุดมเกียรติกุล
 • ด.ญ. ปัณฑารีย์ เลิศฤทธิ์จรัสกิจ
 • ด.ญ. พิชา บัณฑิตชุตุกุล

6.ชื่อผลงาน Shuttlecock Pro
นวัตกร

 • ด.ญ. ศิริศรัณย์ ดิเรกวัฒนะ
 • ด.ญ. ปัญญากัญญ์ ไตรทางกูร
 • ด.ช. บารเมษฐ์ เจริญชัยสมบัติ
 • ด.ช. หฤษฎ ปุณณาภิรมย์

++ Click ที่นี่ เพื่ออ่านรายละเอียดผลงานที่เข้าร่วมนำเสนอในงาน “2021 Japan Design, Idea and Invention Expo (JDIE)” ณ เมืองเกียวโต ญี่ปุ่น (Excel) ++