ขณะนี้ยังไม่มีประกาศรับสมัครงาน


ประกาศคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เรื่อง เกณฑ์การประเมินความรู้ การพัฒนาและการสอบภาษาอังกฤษสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์สาธิต AD พ.ศ. 2557    Link เกณฑ์ภาษาอังกฤษ (PDF)

ใบสมัครงานสำหรับสายวิชาการ (เอกสารสีชมพู)   Link ใบสมัครงานสายวิชาการ (PDF)
ใบสมัครงานสำหรับสายปฏิบัติการ (เอกสารสีเขียว)  Link ใบสมัครงานสายปฏิบัติการ (PDF)