ประกาศรับสมัครงาน

ขยายเวลารับสมัครงาน
1.อาจารย์โครงการการศึกษาพิเศษ วุฒิปริญญาตรี และ/หรือ วุฒิปริญญาโท จำนวน 1 อัตรา
ปิดรับสมัคร 19 ธันวาคม 2566
คลิกอ่านรายละเอียดจากประกาศ

2.อาจารย์กลุ่มสาระการเรียนรู้การจัดการในครัวเรือนและการประกอบการ (ครูสอนคหกรรม) วุฒิปริญญาตรี และ/หรือ วุฒิปริญญาโท จำนวน 1 อัตรา
ปิดรับสมัคร 19 ธันวาคม 2566
คลิกอ่านรายละเอียดจากประกาศ

3.เจ้าหน้าที่บริการทั่วไป (คนงาน) หน่วยอาคาร สถานที่ และสิ่งแวดล้อม วุฒิ ม.ต้น หรือ ม.ปลาย จำนวน 1 อัตรา
ปิดรับสมัคร 8 ธันวาคม 2566
คลิกอ่านรายละเอียดจากประกาศ


ประกาศคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เรื่อง เกณฑ์การประเมินความรู้ การพัฒนาและการสอบภาษาอังกฤษสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์สาธิต AD พ.ศ. 2557  
คลิกอ่านรายละเอียดเกณฑ์ภาษาอังกฤษ สำหรับบุคลากรสายวิชาการ (PDF)


ดาวน์โหลดใบสมัคร และใบรับรองแพทย์
ใบสมัครงานสำหรับสายวิชาการ (เอกสารสีชมพู)
Link ใบสมัครงานสายวิชาการ (PDF)
ใบสมัครงานสำหรับสายปฏิบัติการ (เอกสารสีเขียว)
Link ใบสมัครงานสายปฏิบัติการ (PDF)

ใบรับรองแพทย์ ตามกฏ ก.พ.อ. พ.ศ.2549 (นำมายื่นในวันรายงานตัวปฏิบัติงาน)
Link ใบรับรองแพทย์ (PDF)