** ขยายเวลารับสมัคร !! **
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ประจำห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์
วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 14,700 บาท
รับสมัครถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565
สนใจ คลิกเพื่ออ่านรายละเอียดการรับสมัครที่นี่ !!

ประกาศคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เรื่อง เกณฑ์การประเมินความรู้ การพัฒนาและการสอบภาษาอังกฤษสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์สาธิต AD พ.ศ. 2557  
Link เกณฑ์ภาษาอังกฤษ (PDF)

ใบสมัครงานสำหรับสายวิชาการ (เอกสารสีชมพู)
Link ใบสมัครงานสายวิชาการ (PDF)
ใบสมัครงานสำหรับสายปฏิบัติการ (เอกสารสีเขียว)
Link ใบสมัครงานสายปฏิบัติการ (PDF)