สมัครงาน

ขณะนี้ยังไม่มีประกาศรับสมัครงานDownload ใบสมัครงาน สายวิชาการ (สีชมพู)

https://satite.chula.ac.th/ใบสมัครงานสายวิชาการ(PDF)
Download ใบสมัครงาน สายปฏิบัติการ (สีเขียว)
https://satite.chula.ac.th/ใบสมัครงานสายปฏิบัติการ(PDF)