รายการวีดิทัศน์2021-12-14T03:40:22+07:00

ระดับอนุบาล

ระดับประถมศึกษาปีที่ 1

ระดับประถมศึกษาปีที่ 2

ระดับประถมศึกษาปีที่ 3

ระดับประถมศึกษาปีที่ 4

ระดับประถมศึกษาปีที่ 5

ระดับประถมศึกษาปีที่ 6

เอกสารการบรรยาย การปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 หัวข้อ “เมื่อลูกต้องเรียนรู้และปรับตัวเป็นน้อง ป.1 : ก้าวย่างที่สำคัญของผู้ประคอง (ผู้ปกครอง)” บรรยายโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ยศวีร์ สายฟ้า รองคณบดีคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Go to Top