รายการคุยกับคุณครู2021-09-19T12:04:57+07:00

รายการคุยกับคุณครู

เอกสารการบรรยาย การปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 หัวข้อ “เมื่อลูกต้องเรียนรู้และปรับตัวเป็นน้อง ป.1 : ก้าวย่างที่สำคัญของผู้ประคอง (ผู้ปกครอง)” บรรยายโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ยศวีร์ สายฟ้า รองคณบดีคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Go to Top