เรียน ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม

ผู้ปกครองที่ลงทะเบียนรับสิทธิ์เงินค่าอุปกรณ์การเรียนและค่าเครื่องแบบนักเรียนในโครงการเรียนฟรี 15 ปี ภาคต้น ปีการศึกษา 2564 ทางโรงเรียนจะโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารในวันที่ 28 กันยายน 2564 โดยสามารถตรวจสอบรายการรับโอนเงิน https://afterschool.satit-e-edu.chula.ac.th ตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน 2564 เป็นต้นไป

สอบถามข้อมูลในวันและเวลาราชการ
ด้านการใช้ระบบ เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ 092-223-3873 (คุณวริศรา), 095-596-5316 (คุณสุนิสา)
ด้านการเงิน/คืนเงิน เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ 082-790-5361 (คุณอวัตถา)