มาร์ชสาธิตจุฬา ฯ

คำร้อง / ทำนอง : ระพินทร บรรจงศิลป์

เรานักเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์ เกียรติเรืองขจรทั่วฟ้าธาตรี
เก่งกล้าวิชาการดี พวกเรานี้มีวินัยมั่นคง
เด่นเลิศล้ำน้ำใจเป็นนักกีฬา พากเพียรศึกษาวิทยายิ่งยง
เลื่องลือถือความซื่อตรง ไม่ลุ่มหลงในปวงอบาย
เรียนเด่น เล่นดี มีวินัย ต่างเป็นปัจจัยให้สมดังหมาย
เคารพครู อาจารย์ท่านไม่คลาย เราทั้งหลายล้วนเป็นเด็กดี
ด้านดนตรี ศิลป วิทยาการ เรารวมสมานด้วยสามัคคี
ศีลธรรมประจำจิตมั่นมี ด้วยศักดิ์ศรี สาธิตจุฬาฯ