วันเสาร์ที่ 9 มิถุนายน พ.ศ.2561 ผศ.ทินกร  บัวพูล ผู้อำนวยการโรงเรียน อาจารย์กีฎะ  เพิ่มพูล และผู้แทนนักเรียน โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล เนื่องในวันอานันทมหิดล 2561 ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย