เรื่องแจ้งจากฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ

ข่าวล่าสุด

โครงการบริการวิชาการเพื่อพัฒนาศักยภาพครูประจำการ ผ่านระบบออนไลน์ ประจำปี 2564

โครงการบริการวิชาการเพื่อพัฒนาศักยภาพครูประจำการผ่านระบบออนไลน์ ประจำเดือนกันยายน 2564 โดยโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม ร่วมกับมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ หลักสูตร : หลักสูตร :เทคนิคการสอนกิจกรรมการเคลื่อนไหวขั้นพื้นฐาน สำหรับนักเรียนประถมศึกษา ตอนต้น วันเสาร์ที่ 4 กันยายน 2564 เวลา 13.00 - 16.00 น. วิทยากร : รศ.ณัฐพร สุดดี และ อ.สุรเชษฐ์ วิศวธีรานนท์ ถ่ายทอดสดผ่านทาง YouTube...

ประกาศผลการสอบคัดเลือกรอบที่ 1 โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ สสวท. ประจำปีการศึกษา 2562

ตามที่ สสวท. ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562 (สอบคัดเลือกรอบที่ 1) เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2562 นั้น มีผู้ได้รับคัดเลือกเข้าโครงการฯ และมีสิทธิ์สอบคัดเลือกรอบที่ 2 ในวันเสาร์ที่ 18 มกราคม 2563 ตามรายชื่อนักเรียนแต่ละระดับชั้นและแต่ละวิชาดังต่อไปนี้ Click เพื่ออ่านรายละเอียดได้ที่ link ด้านล่าง Click เพื่ออ่านผลสอบได้ที่นี่

โครงการบริการวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2562

โครงการบริการวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2562 สนับสนุนโดยมูลนิธิอุดมพร สมศักดิ์ (เซี่ยงใช่) ศักดิ์พรทรัพย์ ขอเชิญครูและอาจารย์สมัครเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ โรงเรียนละ 1 ท่าน ในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ (ฟรี! ไม่เสียค่าอบรม มีเอกสาร อาหารว่าง อาหารกลางวัน และเกียรติบัตร)ลงทะเบียนเข้าร่วมการอบรมกับโครงการได้ที่ลิงค์ด้านล่างนี้ (โดยท่านที่สมัครลำดับต่อไปจะเป็นสำรอง) https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdt3G1pPvbt Kugo-bsRdR5muCSLtLzSVh-gbMWfvKUk6d22DA/viewform

สาธิตจุฬาฯ ฝ่ายประถม ร่วมกับโครงการ Chula Zero Waste รวมพลังรีไซเคิลกล่อง UHT เป็นโต๊ะและเก้าอี้นักเรียนบริจาคให้กับโรงเรียนที่ขาดแคลนภายใต้โครงการกล่องวิเศษ

สาธิตจุฬาฯ ฝ่ายประถม ร่วมกับ โครงการ Chula Zero Waste รวมพลังรีไซเคิลกล่อง UHT เป็นโต๊ะและเก้าอี้นักเรียนบริจาคให้กับโรงเรียนที่ขาดแคลนภายใต้โครงการกล่องวิเศษ     โครงการ Chula Zero Waste นำโดยสถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อมและโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม ร่วมกับโครงการกล่องวิเศษ บริษัทอำพลฟู้ดส์ จำกัด ตั้งจุดรับบริจาคกล่องเครื่องดื่มประเภทยูเอชที (UHT) ที่โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายประถม ตั้งแต่วันที่ 12...