เรียน ผู้ปกครองและนักเรียนโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม
ด้วย บริษัท Indorama Ventures จำกัด ได้จัดทำคลิปวีดิทัศน์ให้ความรู้เกี่ยวกับการแยกขยะ หลังจากที่นักเรียนได้รับชมแล้ว ฝ่ายกิจการนักเรียนขอเชิญชวนนักเรียนฝึกคัดแยกขยะที่บ้านของตนเองและหมั่นปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอเพื่อสร้างมูลค่าให้กับขยะที่ยังใช้ได้ และเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม โดยนักเรียนสามารถแชร์ภาพถ่ายการแยกขยะของนักเรียนได้ที่
https://www.facebook.com/SatitChula/photos/a.451652041585963/4415513711866423/** เพื่อร่วมลุ้นรับรางวัลได้ตั้งแต่วันที่ 20 กันยายน 2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564 **

คลิปวีดิทัศน์ให้ความรู้เกี่ยวกับการแยกขยะ? 1.คัดแยกขยะง่าย ๆ เริ่มที่ตัวเรา
♻️ 2.ทำไมต้องรีไซเคิล