วันพฤหัสบดีที่ 10 มิถุนายน 2564 รองศาสตราจารย์พัชรี วรจรัสรังสี (ผู้อำนวยการโรงเรียน) อาจารย์ศรียา เนตรน้อย (รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร) อาจารย์รัตนาภรณ์ วามะสุรีย์ (รองผู้อำนวยการฝ่ายวิรัชกิจและกิจการพิเศษ) พร้อมบุคลากรโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม เป็นผู้แทนมอบอาหารกล่องแทนคำขอบคุณแด่บุคลากรทางการแพทย์และจิตอาสาทุกท่าน ณ สำนักงานโรงพยาบาลสนาม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อาคารจุฬาพัฒน์ 14 โดยมี คุณกัญญารัตน์ ตัณศุภผล ผู้ช่วยอธิการบดี งานด้านเลขานุการกิจ และกิจการพิเศษ ร่วมรับมอบ

ซึ่งทางโรงพยาบาลสนาม จุฬาฯ จะเป็นศูนย์กลางในการแจกจ่ายอาหารไปยังศูนย์บริการฉีดวัคซีน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทั้งนี้ทางโรงเรียนจะนำอาหารกล่องไปมอบให้ในวันศุกร์ที่ 11 มิถุนายน 2564 วันจันทร์ที่ 14 มิถุนายน 2564 และวันอังคารที่ 15 มิถุนายน 2564 อีกด้วยเช่นกัน

 

วันศุกร์ที่ 11 มิถุนายน 2564

วันจันทร์ที่ 14 มิถุนายน 2564

วันอังคารที่ 15 มิถุนายน 2564