ประกาศผลคะแนนประเมินความพร้อม (เฉพาะผู้ไม่ผ่านการคัดเลือก)
ในการรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564
ทางเว็บไซต์ https://registercude.atc.chula.ac.th/
โดยผู้ปกครองสามารถ Login เข้าระบบ เพื่อดูผลคะแนนได้ตั้งแต่
วันจันทร์ที่ 24 พฤษภาคม 2564 เวลา 08.00 น. ถึง วันอาทิตย์ที่ 30 พฤษภาคม 2564 เวลา 16.00 น.