วันเสาร์ที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม ในโครงการ Art learning ได้เดินทางไปทัศนศึกษา ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร โดยได้เข้าชมนิทรรศการจัดแสดงผลงานศิลปะ ทั้งหมด 3 รายการ ได้แก่

นิทรรศการภาพวาดพฤกษศาสตร์ “สานพฤกษพรรณผ่านงานพฤกษศิลป์ : Botanical Art Worldwide 2018 – The Beauty of Native Thai Plants”

ผลงานโดยศิลปินไทย 52 ท่านจากทั่วประเทศ เพื่อสนับสนุนวัตถุประสงค์ที่ต้องการผลักดันให้ประชาคมโลกได้รู้จักและเห็นคุณค่าของพืชพรรณพื้นเมืองที่มีความสัมพันธ์กันทั้งทางพันธุกรรมและขอบเขตการกระจายพันธุ์ผ่านความชื่นชอบและประทับใจในความสวยงามของภาพวาดพฤกษศาสตร์

นิทรรศการนิทรรศการ Caravaggio OPERA OMNIA

การจัดแสดงภาพผลงานชิ้นสำคัญของศิลปินชาวอิตาเลียนชื่อดัง “มิเกลันเจโล เมรีซี ดา คาราวัจโจ” (MichelangeloMerisi da Caravaggio) กว่า 40 ชิ้นงาน ด้วยเทคนิค Light Box ซึ่งนิทรรศการนี้เป็นส่วนหนึ่งของอิตาเลียนเฟสติวัลประเทศไทย ประจำปี 2561 เพื่อฉลองวาระครบรอบ 150 ปี การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างประเทศอิตาลีและประเทศไทย  

นิทรรศการศิลปกรรมช้างเผือกครั้งที่ 7 หัวข้อ “แรงบันดาลใจจากทุกคนเพื่อชุมชนที่ยั่งยืน”

บริษัทไทยเบฟเวอเรจจำกัด (มหาชน) นำเสนอผลงานจิตรกรรมประติมากรรมภาพพิมพ์และสื่อผสมในรูปแบบผลงานเหมือนจริงและศิลปะรูปลักษณ์ที่ได้รับรางวัลจากการประกวดศิลปกรรมช้างเผือกครั้งที่ 7 ประจำปีพ.ศ. 2561 โดยมีจำนวนผลงานที่ได้รับรางวัล 20 ชิ้น และผลงานร่วมแสดง 37 ชิ้น รวมจำนวนผลงานที่จัดแสดงทั้งสิ้น 57 ชิ้นงาน