ติดต่อโรงเรียน

ที่อยู่โรงเรียน

โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม
254 ถ.พญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กทม.10330

โทรศัพท์ : 02-2182746
โทรสาร : 02-2182742
Facebook: https://web.facebook.com/SatitChula/
E-mail : satite@chula.ac.th
Line Official : SATITCHULAELEM
Youtube Channel : SATITCHULAELEM

แผนที่

ส่งข้อเสนอแนะ