ฝ่ายสวัสดิการ โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม
ขอเชิญชวนอาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักเรียน ผู้ปกครอง นักเรียนเก่า และผู้ที่สนใจร่วมออกร้านจำหน่ายสินค้า หรือ ทำ workshop ใน “ตลาดนัดสวัสดิการ สาธิตจุฬาฯ ครั้งที่ 1” วันจันทร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2566

👉 ผู้ที่สนใจลงทะเบียนภายในวันพุธที่ 22 พฤศจิกายน 2566 นี้ https://forms.gle/patJKa3vTuGTdBTV8

‼️ หมายเหตุ : ผู้ขายต้องนำโต๊ะสำหรับจัดวางสินค้ามาเอง ทั้งนี้โปรดอ่านข้อมูลรายละเอียดใน google form ก่อนสมัครออกร้าน