ดาวเด่นเดือนตุลาคม 2565 
(ข้อมูลบันทึกใน Google Form ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 – 31 ตุลาคม 2565)
ดาวน์โหลดเอกสาร PDF File คลิกที่นี่