ดาวเด่นเดือนธันวาคม 2565 
(ข้อมูลบันทึกใน Google Form ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2565 – 31 ธันวาคม 2565)
ดาวน์โหลดเอกสาร PDF File คลิกที่นี่