จดหมายแจ้งจากโรงเรียน

จดหมายล่าสุด

ประกาศ การรับเงินค่าอุปกรณ์การเรียนและค่าเครื่องแบบนักเรียน สำหรับอนุบาล,ป.1-ป.6

Link จดหมายโรงเรียน เรื่องการลงทะเบียนรับเงินค่าอุปกรณ์การเรียนและค่าเครื่องแบบนักเรียนตามโครงการเรียนฟรี 15 ปี ภาคต้น ปีการศึกษา 2564 Link ไปยังเว็บไซต์ afterschool เพื่อลงทะเบียน https://afterschool.satit-e-edu.chula.ac.th/

กำหนดการการคืนเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ปีการศึกษา 2563 และยังไม่ได้รับคืน

เรียน ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม สำหรับผู้ปกครองที่ลงทะเบียนแจ้งข้อมูลเลขบัญชีธนาคาร เรื่อง การคืนเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ปีการศึกษา 2563 และยังไม่ได้รับคืน โรงเรียนจะทำการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร ตามที่ผู้ปกครองแจ้งไว้ ในวันพุธที่ 7 กรกฎาคม 2564 ทั้งนี้หากมีปัญหาสอบถามได้ที่ หน่วยการเงิน เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ 082/790-5361 หรือ / 02-218-2785 อ่านรายละเอียดการคืนเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ปีการศึกษา 2563 หรือคลิกที่ลิงก์นี้ https://bit.ly/3wCEsgQ

จดหมายแจ้งจากโรงเรียน เรื่อง การเปิดเรียนภาคต้น ปีการศึกษา 2564

จดหมายแจ้งจากโรงเรียน เรื่อง การเปิดเรียนภาคต้น ปีการศึกษา 2564 Click Download เอกสาร