ท่านสามารถ Download จดหมายโรงเรียน กิจกรรมก่อนเปิดเรียน และเปิดเรียนภาคต้น ปีการศึกษา 2563 ได้ที่ link ด้านล่าง
กิจกรรมก่อนเปิดภาคเรียนต้น ปีการศึกษา 2563