เรียน ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม
ผู้ปกครองสามารถรับชม รายการคุยกับคุณครู (วิชาพิเศษ) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 ปีการศึกษา 2564 แบบย้อนหลังได้ที่ YouTube Channel ของโรงเรียน โดยค้นหาช่อง “SATITCHULAELEM” บน YouTube หรือคลิกลิงก์ตามระดับชั้นด้านล่าง
 

รายการคุยกับคุณครู (วิชาพิเศษ) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

รายการคุยกับคุณครู (วิชาพิเศษ) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
รายการคุยกับคุณครู (วิชาพิเศษ) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
รายการคุยกับคุณครู (วิชาพิเศษ) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
รายการคุยกับคุณครู (วิชาพิเศษ) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
รายการคุยกับคุณครู (วิชาพิเศษ) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6