ฝ่ายวิรัชกิจและกิจการพิเศษ ขอเชิญชวนนักเรียนที่สนใจแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมในโครงการโรงเรียนพี่น้อง Sister Schools ร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมด้านดนตรี (Music Exchange) ในบทเพลง ซากุระ

โดยเปิดรับสมัครนักเรียนระดับชั้น ป.3-6 ที่มีความสามารถด้านต่างๆ อาทิเช่น การขับร้อง เปียโน เมโลเดียน ขลุ่ยรีคอร์ดเดอร์ Body Percussion (เลือกสมัครได้เพียงประเภทเดียวเท่านั้น ! )

วิธีการสมัครและศึกษาตัวอย่างโน๊ตดนตรี สามารถศึกษาได้จากการสแกน QR Code ด้านบน
ได้ตั้งแต่วันที่ 30 สิงหาคม – 2 กันยายน 2564

ทั้งนี้ทางโรงเรียนจะขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังรายละเอียดการส่งผลงานและวิธีการคัดเลือกผ่านช่องทางออนไลน์ (Zoom) ในวันที่ 3 กันยายน 2564 เวลา 16.00 น.