ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายประถม

ที่ได้รับรางวัล 2 เหรียญทอง 2 เหรียญเงิน

จากการแข่งขันกีฬาหมากกระดาน กีฬาระหว่างโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2565

เมื่อวันที่ 24 – 26 กันยายน 2565 ณ อาคารกีฬานิมิตรบุตร สนามกีฬาแห่งชาติ

จัดโดยสำนักการกีฬา กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา