ข่าวสารบุคลากร

ข่าวล่าสุด

สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มอบชุดตรวจคัดกรองโควิด-19 ด้วยตนเองให้แก่โรงเรียน (25/08/64)

คุณพงศธัช อัศวินวิจิตร กรรมการฝ่ายหารายได้ สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และคุณกิตติ อภิชนบัญชา นายกสมาคมผู้ปกครองและครูฯ มอบชุดตรวจคัดกรองโควิด-19 ด้วยตนเอง (Rapid Antigen Test Kits) จำนวน 200 ชุด ให้แก่โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม ในวันที่ 25 สิงหาคม 2564 โดยมีรองศาสตราจารย์ พัชรี...

ผู้บริหารและบุคลากรโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม มอบอาหารกล่องแด่บุคลากรทางการแพทย์และจิตอาสา ณ สำนักงานโรงพยาบาลสนาม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (10/06/64)

วันพฤหัสบดีที่ 10 มิถุนายน 2564 รองศาสตราจารย์พัชรี วรจรัสรังสี (ผู้อำนวยการโรงเรียน) อาจารย์ศรียา เนตรน้อย (รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร) อาจารย์รัตนาภรณ์ วามะสุรีย์ (รองผู้อำนวยการฝ่ายวิรัชกิจและกิจการพิเศษ) พร้อมบุคลากรโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม เป็นผู้แทนมอบอาหารกล่องแทนคำขอบคุณแด่บุคลากรทางการแพทย์และจิตอาสาทุกท่าน ณ สำนักงานโรงพยาบาลสนาม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อาคารจุฬาพัฒน์ 14 โดยมี คุณกัญญารัตน์ ตัณศุภผล...

คณะผู้บริหารและคณาจารย์เข้ารับการฉีดวัคซีน ในโครงการจัดบริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 (13/05/64)

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 พฤษภาคม 2564 คณะผู้บริหารและคณาจารย์โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม เข้ารับการฉีดวัคซีน ในโครงการจัดบริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สำหรับบุคลากรทางการศึกษา ในโครงการความร่วมมือของรัฐบาลกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ณ ศูนย์บริการฉีดวัคซีน ชั้น 4 อาคารจัตุรัสจามจุรี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และคุณอนุทิน ชาญวีรกูล...