ข่าวสารบุคลากรภายนอก

ข่าวล่าสุด

พิธีมอบเงินบริจาคเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนสาธิตจุฬาฯ (21/08/63)

เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ.2563 โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายประถม ได้จัดให้มีพิธีมอบเงินบริจาคของนักเรียน คณาจารย์ และผู้ปกครอง มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในสถานสงเคราะห์ มูลนิธิ สถาบัน และองค์กรการกุศล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ครบรอบ 62 ปี ซึ่งมีผู้เข้ารับมอบเงินทั้งสิ้นจำนวน 8 องค์กร ได้แก่ 1.มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก สภากาชาดไทย 2.โรงพยาบาลทหารผ่านศึก 3.โรงเรียนสอนคนตาบอด กรุงเทพฯ (มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย...